Algemeen

Alle afbeeldingen op deze site zijn eigendom van Vier het leven Fotografie en zijn geplaatst met toestemming van de klant. Het kopiëren van deze afbeeldingen zonder toestemming van Vier het leven Fotografie is verboden

Vier het leven Fotografie is niet aansprakelijk voor schade en-of diefstal van of aan uw eigendommen bij fotograferen op locatie.

Gekochte kadobonnen zijn een half jaar geldig na uitgifte. Daarna kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op reeds betaalde bonnen en prijzen die voor dat momenten gelden.

Vier het leven Fotografie behoudt zich het recht voor prijzen en pakketten aan te passen wanneer zij dat noodzakelijk vindt.

Vier het leven Fotografie is niet verantwoordelijk voor het onrechtmatig en onjuist verspreiden van informatie getoond op deze website.

Vier het leven Fotografie is niet aansprakelijk voor kleuronechtheid van fotoafdrukken, anders afgedrukt dan bij Vier het leven Fotografie. Dit geldt ook voor canvas en andere produkten.

Vier het leven Fotografie behoudt zich het recht om foto’s te gebruiken voor website, promotiedoeleinden, blogverhalen en facebookberichten. Wanneer u dit niet wilt, kan dit tot uiterlijk 14 dagen na het maken van de reportage schriftelijk worden aangegeven bij info@vierhetlevenfotografie.nl

Wanneer een afspraak is bevestigd per mail, stuurt Vier het leven Fotografie een factuur met daarin 40% aanbetaling van de gereserveerde reportage. Wanneer een aanbetaling niet tijdig is gedaan, behoudt Vier het leven Fotografie zich het recht om deze reportage uit te stellen. Het restantbedrag zal na het plaatsvinden van de reportage betaald moeten worden.

Foto’s van een reportage worden tot uiterlijk 3 weken na het plaatsvinden van de reportage verkleind en met LOGO verstuurd via een Wetransferbestand.

Nabestellingen dienen uiterlijk binnen 14 dagen doorgegeven te worden aan Vier het leven Fotografie dmv mail.

Fotovakafdrukken worden besteld bij een door Vier het leven Fotografie zorgvuldig gekozen leverancier. Vakafdrukken zijn leverbaar va. 13-18 cm formaat.

Het is niet toegestaan om tijdens een fotoreportage zelf foto’s te maken met een fotocamera, dan wel mobiele fotocamera.

Copyright

Vier het leven Fotografie is en blijft eigenaar van alle afbeeldingen die door Vier het leven Fotografie zijn gemaakt, ontworpen, bedacht, etc. en op deze site worden aangeboden.

Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden (zowel lage als hoge resolutie) op het internet te plaatsen in een andere bewerking of uitsnede dan dat deze is aangeleverd door Vier het leven Fotografie. Foto’s bijsnijden, veranderen, aanpassen mbt kleur, of het logo verwijderen mag niet!!

Bij aanschaf van een USB stick met de digitale bestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media zonder toestemming van Vier het leven Fotografie
Prijsopgaven, betalingen en prijzen

Door een aanbetaling is de reportage officieel bevestigd. Eerder kan geen aanspraak worden gemaakt op reeds gemaakte afspraken.

De prijzen op Vier het leven Fotografie website zijn in euro’s en incl.BTW.

Prijzen vermeld op deze website zijn exclusief reiskosten (boven de 20 km 0,40 cent per km).

Indien betaling per factuur plaatsvindt, dient de betaling binnen 14 dagen na een factuurdatum te worden betaald.

Indien Vier het leven Fotografie bij niet tijdige betaling haar vordering ter incassering aan derden uit handen heeft gegeven, zal de wederpartij gehouden zijn tot integrale vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het met inbegrip van voornoemde rente van de wederpartij te vorderen bedrag, doch bedragen in alle gevallen minimaal € 75,-. De wederpartij zal tevens gehouden zijn tot integrale vergoeding van de gerechtelijke kosten.

Indien de wederpartij met de betaling in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl -indien anders was overeengekomen- over de verdere levering contante betaling kan worden geëist.
Annuleringsvoorwaarden

Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail.

Annuleren mag kosteloos tot 24 uur van tevoren mits een geldige reden hiervoor: ziekenhuisopname, (ernstige) ziekte van de wederpartij, overlijden van de wederpartij e/o naaste familielid.

U heeft de mogelijkheid om de (1e oorspronkelijke) afspraak kosteloos binnen 6 maanden te verzetten . Wanneer deze niet binnen een half jaarplaats vindt, wordt de afspraak ontbonden en bent u alsnog de betaalde aanbetaling kwijt.

Vier het leven Fotografie is niet verantwoordelijk voor het niet door laten gaan van fotoafspraken bij onverwachte weersomstandigheden. Bij reportages die niet door kunnen gaan ivm weeromstandigheden wordt in overleg een nieuwe afspaak gemaakt.

Publicatierecht

Vier het leven Fotografie behoudt zich het recht om foto’s te gebruiken voor promotie doeleinden, website blogverhalen en Facebook en-of twitter. Wanneer u dit niet wilt, kan dit tot uiterlijk 14 dagen schriftelijk bij info@vierhetlevenfotografie.nl worden aangegeven

De afnemer mag zijn aangekochte foto, verkregen met LOGO gebruiken voor plaatsing op facebook bij het vermelden van Vier het leven Fotografie

Het gebruik van afbeeldingen vanVier het leven Fotografie zonder LOGO mag alleen voor eigen gebruik. Afbeeldingen die gebruikt zullen worden voor reclamedoeleinden, fotowedstrijden of anderszins dan dit voorafgaand aan publicatie vermelden bij Vier het leven Fotografie

Bij elke vorm van publicatie is de klant verplicht zorg te dragen voor de bronvermelding (Vier het leven Fotografie ) op of bij de foto’s. Dit geldt ook voor rechtenvrije foto’s.

Doorverkoop en vermeerdering van foto’s in welke vorm dan ook is niet toegestaan tenzij anders is vermeld.